Sportspreekuur

Maak een afspraak

T 073-5032986
M info@fysioberlicum.nl

Sportspreekuur

U wordt onderzocht door een sportfysiotherapeut en sportarts

Een van de vervelendste dingen voor een sporter is een blessure. Een snelle en deskundige beoordeling is dan ook van groot belang. In feite maakt het niet uit op welk niveau u sport, u wilt zo snel mogelijk weer optimaal kunnen bewegen en presteren.
Daarom kunnen sporters terecht op het sportspreekuur, gehouden door Dr.H.Ferree en C.Thissen (sportfysiotherapeut).

Het sportspreekuur is bedoeld voor alle sporters, dus zowel wedstrijd-, recreatieve- als jeugdsporters. Maar ook als u nog niet sport maar de intentie heeft, kunt u bij ons terecht.
In aanmerking voor het spreekuur komen sporters met klachten, die zijn ontstaan tijdens het sporten, zowel acuut, als al langer bestaand. Sporters met klachten, die niet ontstaan zijn tijdens het sporten maar het sporten wel beperken of onmogelijk maken zijn ook welkom.
Het probleem wordt geanalyseerd, wij zullen u adviseren, eventueel kan een nader onderzoek volgen. Is verdere behandeling noodzakelijk, dan verwijzen wij u naar de juiste behandelaar.

Vaak is niet alleen het snelle herstel van belang, maar ook de preventie. Hoe voorkomen we deze blessure in de toekomst (hetgeen zeker relevant is als er sprake is van een zich herhalende blessure).
In dat geval is het zaak om ook randvoorwaarden tegen het licht te houden zoals materiaalgebruik, leefgewoonte, etc.

Ook mensen die nog niet sporten kunnen terecht voor advies.

Het komt nogal eens voor dat mensen wel graag zouden willen gaan bewegen of sporten, maar dit niet durven; vanwege klachten, eerder doorgemaakte ziektes of omdat ze nog nooit gesport hebben. In dat geval kan het nuttig zijn een advies in te winnen. Is de sport waar de belangstelling naar uit gaat ook de verstandigste keus ? Tevens kan het aanvangsniveau zeer bepalend zijn bij het uitoefenen van de sport en de mate waaraan er plezier beleefd wordt.

De kosten worden vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.


 

Het sportspreekuur wordt gehouden op maandag van 17.30 tot 18.30 uur .
Alleen op afspraak.
Voor afspraken of verdere informatie: balie FysioBerlicum of tel: 073-5032986