Kinderfysiotherapie

Maak een afspraak

T 073-5032986
M info@fysioberlicum.nl

Kinderfysiotherapie

FysioBerlicum en Praktijk Achter de Blauwe Deur uit Sint Michielsgestel zijn een samenwerking aangegaan om de kinderfysiotherapie in Berlicum nieuw leven in te blazen. Door deze samenwerking bieden wij vanaf  april 2021 de mogelijkheid tot kinderfysiotherapeutische begeleiding in Berlicum. Kinderfysiotherapeuten Anniek Spierings , Ilse van de Veerdonk en Sanne van Dam (i.o.) zullen deze begeleiding binnen FysioBerlicum op zich nemen. Zij werken op de voor u vertrouwde locatie aan de Milrooijseweg 61 in Berlicum.

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.


Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.


Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Zij onderzoekt en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt zij een behandelplan op.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.


Uw kind in deskundige handen

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Ook heeft zij een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.


Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut voor o.a. de volgende problemen:

Zuigelingen:

 • Voorkeurshouding/ afplatting van het hoofd.
 • Asymmetrisch of eenzijdig bewegen, niet in buikligging willen
 • Kinderen met een tonusproblemen.
 • Dysmatuur of prematuur geboren baby’s

Dreumes, Peuters en kleuters

 • Vertraagde motorische ontwikkeling
 • Houterige motoriek en/of veel vallen
 • Afwijkende voet- en/of beenstanden, al dan niet in combinatie met een afwijkend looppatroon

 Basisschoolkinderen:

 • Opvallendheden of vertraagt ontwikkelde grove motoriek. Denk hierbij aan, problemen in sport en bewegen, houterig bewegen, veel vallen etc.
 • Opvallendheden of vertraagt ontwikkelde fijne motoriek. Problemen bij kleuren, knippen, schrijven etc.
 • Kracht- en conditieproblematiek
 • Kinderen met blessures, aan gewrichten, spieren of standsafwijkingen als scoliose.

 Kinderen met een neurologische of syndromale beperking in alle leeftijden

 • Daarbij kunt u denken aan cerebrale parese, obstetrische plexus brachialis laesie, spasticiteit, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen, spierziekten, herstelletsel t.g.v. trauma of tumor.

 Sensorische informatieverwerking/zintuigelijke prikkelverwerking

 • Problemen in prikkelverwerking kunnen ten grondslag liggen aan concentratieproblemen en gedragsproblemen. Inzichtelijk maken van het prikkelprofiel en advies kunnen helpen bij het beter functioneren van het kind in zijn omgeving.

Kinderbekkenfysiotherapie

 • Plasproblemen zoals urineverlies/plasongelukjes, onrustige blaas/heel vaak moeten plassen, niet goed kunnen plassen, te lang ophouden van de plas, bedplassen
 • Poepproblemen zoals ontlastingsverlies/poepongelukjes, verstopping (obstipatie), alleen in de luier willen poepen
 • Angst om te plassen of poepen

 


Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of  leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. 

Een verwijzing voor kinderfysiotherapie is alleen nodig voor chronische indicaties en voor behandelingen aan huis bij  kinderen van 0-2 jaar. In alle andere gevallen kunt u zonder verwijzing een afspraak maken met de kinderfysiotherapeut. De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. (tot 18 jaar) Mochten er daarna nog behandelingen nodig zijn dan worden deze vergoed vanuit de aanvulende verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering hebt krijgt u vanaf de 19e behandeling een nota.

 Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.