Prijslijst & Voorwaarden

Maak een afspraak

T 073-5032986
M info@fysioberlicum.nl

Prijslijst en Algemene voorwaarden 

2021 Fysiosport Berlicum

KvK: 54124107

 

1. Abonnementen en kosten

 

   
   
   

 


Abonnementskosten per maand (uitsluitend automatische incasso) :

1 x p/w     €  37,65
2x p/w  €  46,14
Plus abonnement    €  57,83


(vrije inloop ma t/m vrij ochtend van 7.30 uur tot 9 uur) :   
Andere abonnementen en prijzen zoals lifestile programma’s en personal trainingen op aanvraag.

Fysiosport Berlicum is gerechtigd de vergoeding jaarlijks met ingang van het kalenderjaar te verhogen conform het indexcijfer voor overige dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS.

De trainingsuren van groeps- en vrijetrainingen vinden plaats op vaste tijden.


 2. Betalingen

Uw betaling dient vóór de eerste week van de maand voldaan te zijn. Betaling geschiedt per automatische incasso of per acceptgiro. Rabobank St. Michielsgestel: rekeningnummer:NL04RABO01069003586


 3. Ledenpasje

Leden ontvangen een lidmaatschapskaart, voorzien van een barcode. Voor de training het pasje op de balie in het bakje leggen. Na de training het pasje terug in de map stoppen.


 4. Opzeggingen

Indien u het abonnement niet wenst te verlengen kunt u alleen schriftelijk of per E-mail opzeggen. Uw opzegging gaat de eerstvolgende maand in. Niet tijdig opgezegde abonnementen worden automatisch verlengd.

De opzegging kunt u richten aan:
Fysiosport Berlicum
Milrooijseweg 61
5258 KG Berlicum

fysiosport@fysioberlicum.nl


 5. Gemiste trainingen

Het is mogelijk een (1) maal per jaar vakantie te nemen. Bent u verder een keer afwezig dan kunt u aansluitend aan deze week van afwezigheid (in overleg) inhalen.

Bij ziekte bestaat de mogelijkheid uw abonnement m.i.v. de eerstvolgende training tijdelijk op “non-actief” te zetten, waarbij de eerste training voor uw eigen risico is. U meldt ons wanneer u weer gaat trainen, zodat wij u op de door u gewenste trainingstijd in de agenda kunnen zetten. Verrekening van het abonnementsgeld is niet mogelijk.


 6. Trainingen

  • De trainingszaal betreden met schone sportschoenen (geen blote voeten).

  • Handdoek meenemen tijdens de trainingen.

  • Licht uw trainer in als u klachten heeft tijdens of na het trainen.

  • Na de training haalt u uw pasje weer op en levert u de polar hartslagmeter weer in. (door de corona doet u dit niet zelf maar uw bewegings coach)


 7. Algemeen

Tijdens de feestdagen is Fysiosport Berlicum  gesloten.