Echografie

Maak een afspraak

T 073-5032986
M info@fysioberlicum.nl

Muskuloskeletale Echografie

voor meer duidelijkheid

Fysioberlicum biedt sinds januari 2019 de mogelijkheid om in de praktijk een echografisch onderzoek te laten verrichten. Pieter Janssens en Janine van Heeswijk hebben hiervoor in 2018 de opleiding tot Musculo-Skeletaal Echografist gevolgd bij het toonaangevende opleidingsinstituut NT-e in Vianen.

De daar aangeleerde echografische vaardigheden worden continu verder verbeterd door het bijwonen van cursussen en studiedagen.

Wat is Echografie?

Echografie is het zichtbaar maken van structuren in het lichaam met behulp van ultrageluid. Er kunnen verschillende weefsels en structuren zichtbaar gemaakt worden. De echografist kan zo inzicht krijgen in de grootte, structuur of eventuele pathologische afwijkingen van het onderzochte orgaan of weefsel. Echografie wordt in de geneeskunde op grote schaal toegepast. Dit gebeurt o.a. in de verloskunde, radiologie, cardiologie, urologie en sinds enige tijd  ook in de Fysiotherapie. Echografie geeft een goede ondersteuning van het fysiotherapeutisch onderzoek omdat het helpt, om met een grotere zekerheid, de juiste diagnose te stellen. Aan de hand van de bevindingen bij het echografisch onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Tevens kan het genezingsproces met de echografie gevolgd worden.

Ultrageluid:

Het geluid dat voor echografie gebruikt wordt heeft een hoge frequentie. Deze is voor het menselijk oor niet hoorbaar . Het frequentiebereik varieert van 2 MHz tot 15 MHz. Dit wordt “Ultrageluid” genoemd. Via een transducer die op het lichaam geplaatst wordt worden de geluidsgolven het lichaam ingezonden. Aangezien lucht een slechte geleider voor geluidsgolven is wordt er tussen de transducer en de huid een contactgel aangebracht zodat de geluidsgolven makkelijk het lichaam binnendringen.

Zichtbare structuren:

De structuren die in beeld gebracht kunnen worden zijn onder andere: Spieren, pezen, slijmbeurzen, banden, gewrichtkapsels, kraakbeen, meniscus, bot en zenuwen. Wanneer de echografist de transducer (is de onderzoekskop van het echoapparaat) op de huid plaatst dan zendt deze ultrageluidsgolven het lichaam in. Doordat elk weefsel het geluid anders reflecteert of absorbeert wordt er door het gescande weefsel in meer of mindere mate geluidsgolven weerkaatst richting de transducer. De transducer zet de weerkaatste geluidsgolven nu om in een echobeeld.

 

Wanneer gebruik je echografie?

Met behulp van echografie kan inzicht verkregen worden in gewrichten, pezen en spieren en de contouren van de botten. Dit kan diagnostisch gebruikt worden bij:

 • Schouder: slijmbeursontstekingen, pees- en spierbeschadigingen/-scheuren, botafwijkingen en verkalkingen
 • Elleboog: tenniselleboog, golferselleboog en peesbeschadigingen
 • Pols: carpaaltunnel syndroom, peesbeschadigingen en kleine fissuren of avulsiefracturen
 • Heup: slijmbeursontstekingen, kapsel en peesbeschadigingen
 • Knie: kniepees, kniebanden en peesbeschadigingen
 • Enkel: gewricht, enkelbanden, peesbeschadigingen en kleine fissuren of avulsiefracturen
 • Achillespees: scheuren en ontstekingen
 • Algemeen: spierscheuren en peesbeschadigingen

Een echografisch onderzoek is pijnloos en kan zo vaak als nodig herhaald worden.

Is dit voor mij zinvol?

U krijgt een volledig lichamelijk onderzoek door een fysio-/manueel therapeut gespecialiseerd in uw klachten. Indien nodig wordt het onderzoek aangevuld met echografie. Hieruit volgt altijd een rapportage met conclusies en behandelplan naar verwijzend en/of behandelend arts/specialist. Echografie is snel, veilig, duidelijk en niet belastend.

Kosten en vergoeding:

Momenteel bestaat er nog geen vergoedingsregeling voor echografie in de fysiotherapie. Als u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie wordt een echografisch onderzoek betaald indien:

 1. Het onderzoek wordt uitgevoerd na een verwijzing door een arts, wij kunnen in dat geval een fysiotherapeutisch consult bij uw zorgverzekeraar declareren.
 2. Het onderzoek op eigen verzoek plaatsvindt, er wordt een fysiotherapeutisch “intake en onderzoek” bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 3. Het onderzoek geschiedt als onderdeel van een behandelperiode, er wordt een behandeling fysiotherapie gedeclareerd.

Als u niet (voldoende) aanvullend bent verzekerd, dan zullen de kosten bij u worden gedeclareerd.

Een eenmalig fysiotherapeutisch/echografisch onderzoek kost € 53,00

Uw verwijzer ontvangt een echografisch verslag. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een collega fysiotherapeut. De gemaakte beelden worden ook digitaal opgeslagen en kunnen altijd opnieuw worden bekeken om te vergelijken met nieuwe opnamen.

Indien gewenst en na toestemming kunnen de opnames worden verstuurd via internet en evt. worden beoordeeld door andere echografische deskundigen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die echografie onderzoek u kan bieden? Neem dan gerust contact op met onze receptie 073-5032986 of stuur een bericht naar info@fysioberlicum.nl